R&D PROJECTS

Mini vízerőművek tervezéséhez új eljárások és megoldások kidolgozása

2020-1.1.2-Piaci-KFI-2020-00101
Kedvezményezett neve:
MOON42 RDI Kft. PORION-DIGITAL Kft.

Projekt címe:
Mini vízerőművek tervezéséhez új eljárások és megoldások kidolgozása

Elfogadott elszámolható összköltség:
593.796.320,-

Megítélt, szerződött vissza nem térítendő támogatás:
398.578.454,-

Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke:
67,12 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a növekvő energia igényeket kiszolgáló, megújuló energiát hasznosító mini vízierőművek tervezésének, telepítésének és üzemeltetésének hatékonyabbá tételét segítő, drón technológiára épülő termék és szolgáltatás kifejlesztése. A projekt kutatási eredményeként létrejövő rendszer kiemelkedően fontos inputot szolgáltat a konkrét erőműtervezés során mivel a kapacitásoptimalizáláshoz pontos tervjavaslatokat fog adni az ideális turbinageometria kialakítására, az optimális penstock hosszúságra, az elektronikus elemek pontos méretezésére. Ez az új eredmény a drón alapú mesterséges intelligenciára épülő, öntanuló képelemző és modellező szoftverekkel támogatott módszertan és eljárásrend. A mini vízerőmű állomások kiemelkedően fontosak a fejlődő országokban, mivel nagy hatásfokú, környezetbarát, gyorsan telepíthető megoldások kedvező áron. Az üzembiztos áramtermelést a trópusi területeken a magas éves vízhozam garantálja, így ezeket a régiók, kiemelten a Délkelet-ázsiai országok a célpiacai a létrejövő terméknek és szolgáltatásnak.

A projekt megvalósításának kezdete:
2021.01.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2023.12.31

A 2020-1.1.2-Piaci-KFI-2020-00101 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti KutatásiFejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Vállalati KFI (2020-1.1.2-Piaci-KFI) pályázati program finanszírozásában valósult meg.
estmen Funds

Működési költségek finanszírozása

GINOP-8.3.5-18/B
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából a GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis-
és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében.
A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása (Termékleírás alapján).  Az Iroda működéséhez szükséges anyagok, szoftverfejlesztéshez szükséges anyag, személyi jellegű költségek.

Megvalósítási helyszín: 6720 Szeged, Dugonics tér 11.

Kölcsön összege: 115 560 000 Ft Kamatmentes kölcsön.

A projekt elszámolási időszakának zárása: 2023.12.31.

estmen Funds

A MOON42 RDI Kft. külpiaci nyitása ázsiai piacok és Németország felé

GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2018-00081
2018. decemberében indult a MOON42 RDI Kft. külpiaci pályázati projektje. A megvalósításhoz összesen 9.128.056,- Ft támogatást és 11.410.071,- lehívható bankhitel keretet nyert a vállalkozás az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében, 40%-os támogatási intenzitás mellett, Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előírányzatból.

A MOON42 RDI Kft. 2013 óta működik, komplex szolgáltatást nyújt ügyfelei részére az IT területén. A most kezdődő piacosítási projektben Nyugat-Európában és Ázsiában jelenünk meg termékeinkkel, az agrár szektornak készült megoldásunkkal, illetve tartalomszolgáltatási megoldásunkkal. A projekt kifejezett célja az üzleti kapcsolatok építése és az értékesítés mellett a termékek piaci elvárásokhoz való igazítása.

A projekt futamideje 24 hónap, tervezett fizikai befejezés: 2020.11.30.

estmen Funds

Intelligens egyedi fogászati gyártási rendszer kifejlesztése

VEKOP-2.1.7.-15-2016-00125
2019. áprilisában indult a MOON42 RDI Kft. új pályázati projektje. A megvalósításhoz összesen 79.635.105,- Ft támogatást nyert a vállalkozás az Új Széchenyi Terv Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében, 60%-os támogatási intenzitás mellett.

A MOON42 RDI Kft. 2013 óta működik, komplex szolgáltatást nyújt ügyfelei részére az IT területén. A kutatás-fejlesztési projektben munkatársainkkal és alvállalkozók bevonásával egy egyedi, intelligens, 3D technológiákon alapuló új termék prototípust hoztunk létre.
A projekt során kutattuk a szájszkennerek és egyéb képalkotók által előállított kimeneti állományok, képek, különböző betegrendszerekből, digitális nyilvántartásokból, valamint a digitális fényképekből, röntgenfelvételekből, és a klinikai jegyzetekből származó információk 3D nyomtató hardver eszközökkel történő kapcsolódásainak lehetőségeit.

A projekt futamideje 24 hónap, fizikai befejezése 2021.03.31. volt.

estmen Funds

Gyakornoki program a MOON42 RDI Kft-nél

GINOP - 5.2.4 - 16 - 2017 - 01442
2017. szeptember 2-án indult a MOON42 RDI Kft.-nél (korábbi nevén P92 RDI Kft.-nél) a GINOP - 5.2.4 - 16 - 2017 - 01442 azonosítószámú „Gyakornokok foglalkoztatása a P92 RDI Kft-nél” című projektje. A megvalósításhoz összesen 7 565 914 Ft támogatást nyert a vállalkozás az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A MOON42 RDI Kft. 2013 óta működik, komplex szolgáltatást nyújt ügyfelei részére az IT területén. A most megvalósuló gyakornoki projekt keretében 3 fő gyakornokot alkalmazott a cég 9 hónapon keresztül teljes munkaidejű munkaviszony keretében. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése volt, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A projekt megvalósítása során egy szakember mentorként segítette a tapasztalatokkal még nem rendelkező fiatal pályakezdőket, gyakornokokat szoros együttműködésben.

A program sikeresen befejeződött 2018 decemberében.